We ontmoeten elkaar acht tot tien keer op jaarbasis. Dit doen we in de huiskamer van één van de leden, soms in de dorpshuizen. Je kunt mee helpen de informatie-avonden vorm te geven, interventies te begeleiden (ervaringsdeskundigen), ouderavonden te ontwikkelen of zelf met eigen ideeen die aansluiten bij het initiatief natuurlijk iets op te zetten.

 

 

 

De sfeer

We vinden het belangrijk dat eenieder zich gezien, gehoord en serieus genomen voelt. Het is binnen de stichting gezellig, gemoedelijk, dorps en we buurten er samen ook geregeld op los.

 

Samen geloven we in elkaar: eerlijkheid en transparantie staan hoog in het vaandel, we moeten het immers samen doen. Wie wil samenwerken, moet ook samen mens kunnen zijn.

Toekomstige doelen, aanhaken?

Op dit moment zijn we bezig met de volgende ontwikkelingen:

 

  • Onderzoeken nazorg informatie-avonden

  • Ontwikkelen van cursussen

  • Doorontwikkelen interventies

 

Kun en/of wil je hier iets mee? Dan horen we graag van jullie!

 

 

Donaties

 

Eyes Wide Open draait vanaf 2014 volledig op vrijwilligers

 

 

Voor donaties kunt u contact met ons opnemen: op dit moment worden gegevens nog aangevuld op de website om te kunnen doneren.

 

 

Eyes Wide Open breidt verder uit

Eyes Wide Open werkt op dit moment als ANBI-stichting enkel met vrijwilligers. Op dit moment krijgen we zoveel aanvragen, dat we soms 'nee' moeten verkopen of aanvragen lang laten wachten. We zijn op dit moment op zoek naar ervaringsdeskundigen en algemene vrijwilligers die affiniteit met het onderwerp hebben. 

We vergaderen zo'n 4-8 keer per jaar. Daarnaast zul je incidenteel meedoen aan informatie-avonden of interventies. Je wordt vanuit ons meegenomen in onze missie, visie, kernwaarden en methodieken. Maar we gaan er ook gewoon vanuit dat jij je aanmeld omdat je zo in onze werkwijze gelooft en onderdeel van de oplossing wilt zijn. We werken binnen onze stichting op basis van vertrouwen: ieder zijn eigen talent, ruimte voor ieders inbreng en natuurlijk ook de ruimte om je eigen ideeen verder uit te werken. 

Daarnaast staan wij altijd open voor mensen/groepen die in hun eigen dorpenkern aan de slag willen met het onderwerp.

Wij begeleiden en helpen jullie om onder onze naam dit initiatief op te zetten, zodat jullie met de eigen dorpscultuur een uniek concept hebben om drempelverlagend aan de slag te gaan.