Wim & Marleen

de Laat

Lize

Vandenberghe

Wil

Swaanen

Begin, Missie & Visie

 

 

Eind 2013 staken enkele ouders, een ervaringsdeskundige en sociaal werker de koppen bij elkaar. We kwamen allen uit hetzelfde dorp en wisten dat de problemen omtrent drugsgebruik hier diep verankerd waren in de regio. We braken ons het hoofd over het feit dat een open dialoog amper mogelijk bleek: hoewel veel jeugdigen probleemloos een experimentele fase doorkomen, kwamen er ook nogal wat mensen in de problemen. Hier over praten was taboe. Middels een afstudeerproject is er een avond georganiseerd in het dorp: dit sloeg aan. Kort daarna zetten de ouders, ervaringsdeskundige en de sociaal werker meer informatie-avonden op, waarbij de insteek was dat we vanuit onze eigen dorpen het gesprek wilden openbreken. Niet om te veroordelen, maar om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Want als het dan eenmaal fout gaat, willen we "mer de menne die doe da nie"-verhalen voorkomen zodat er op tijd hulp kan komen.

 

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een volwaardige ANBI-stichting (2019): we werken met drie ouders, drie ervaringsdeskundigen en de (inmiddels) pedagoog uit verschillende Kempen-dorpen vrijwillig samen aan dit doel.

 

Het is onze missie om de kloof tussen ouders en jeugdigen omtrent het gesprek over drugs- en alcoholgebruik te verkleinen met betrekking tot de kennis en opvattingen over deze onderwerpen. Onze houding kenmerkt zich door een niet-veroordelend karakter waarin wij streven naar een open en nieuwsgierig gesprek met elkaar. Onze kernwaarden zijn integriteit, samenwerken, openheid en moed.

 

Binnen dorpen-kernen is de cultuur nog vaak ‘ons kent ons’ en dat men ‘vuile was niet snel buitenhangt’. Eyes Wide Open heeft daarom als visie dat de stichting werkt voor en door (oud) inwoners van de kernen die bekend zijn met de cultuur waarin de ouders en jongeren zich begeven die zonder meer van invloed zijn op het gesprek over alcohol- en drugsgebruik. Met en door mensen die bekend zijn met het reilen en zijlen binnen deze kernen. Soms is vanuit het preventief kennis delen het doorschakelen naar ondersteuning of hulpverlenen nodig. Wij zijn van mening dat dit het beste bottom-up bereikt kan worden, door laagdrempelig informatie en ondersteuning aan te bieden en waar nodig de ouders en jeugdigen door te verwijzen naar professionele instanties in de regio. Met de professionele instanties wordt samengewerkt, zij worden met enige regelmaat uitgenodigd om kennis te maken met ouders en jeugdigen en te vertellen wat zij voor hen kunnen betekenen.

 

 

 

Kars

van Rooy